ПРО ФОНД

Український філософський фонд – незалежна неприбуткова громадська організація, що об'єднує професійних філософів України і має офіційно зареєстрований юридичний всеукраїнський статус.

Рік заснування: 1994.

Є членом Міжнародної федерації філософських товариств (FISP) з 2005 р.

Членами Фонду є понад 400 дослідників та викладачів філософії з різних регіонів України.

Український філософський фонд нараховує 19 відділень в обласних центрах України – Київ, Харків, Луцьк, Одеса, Львів, Чернігів, Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Рівне, Суми, Тернопіль, Херсон, Черкаси, Полтава, Хмельницький, Донецьк, Луганськ, Сімферополь (діяльність трьох останніх відділень наразі де-факто припинена).

При Українському філософському фонді діють 5 наукових товариств: Кантівське товариство в Україні (з 1998), Спілка дослідників модерної філософії (Паскалівське товариство) (з 1999), Українське феноменологічне товариство (з 1998), Товариство російської філософії (з 1999), Філософсько-антропологічне відділення Українського філософського фонду (з 1995).

Наукові конференції і семінари

УФФ у співробітництві з партнерськими організаціями проводить щорічно 8-10 наукових конференцій, круглих столів, семінарів (переважно з міжнародною участю). За час існування УФФ проведено близько 200 таких форумів.

Були проведені конференції, присвячені теоретичній спадщині Сенеки, Р. Декарта, Б. Паскаля, Д. Лока, І. Канта, Ф. Ніцше, М. Шелера, Х. Арендт, Г. Йонаса, Ч. Тейлора, М. Бердяєва, С. Булгакова, В. Соловйова, Д. Чижевського, В. Новгородцева тощо.

Виразом усталення інтелектуальної традиції стали конференції з нагоди ювілеїв відомих вітчизняних науковців І. Бичка, С. Кримського, М. Поповича, М. Злотіної, В. Іванова, М. Тарасенка, В. Шинкарука, О. Яценка. Також проводилися конференції з різних проблем феноменології, герменевтики, філософії політики і права, історії філософії, філософії культури і сучасного мистецтва тощо.

 Десятки засідань в межах кількарічних наукових семінарів “Українська культура у загальносвітовому культурному контексті” (Одеса), “Модерна філософія та сучасність” (КНУ), “Історико-філософські студії в сучасній Україні” (Дніпропетровськ, Львів, Донецьк, Одеса), „Класична термінологія і мова сучасної української гуманітаристики” (КНУ), „Могилянський історико-філософський семінар” (НаУКМА, започатковувався у 2003 р. разом з УФФ) тощо стали вагомим внеском в розвиток сучасних філософських досліджень.

Міжнародні літні філософські школи

Найвагомішим освітнім проектом, який був ініційований та здійснений УФФ, стали чотири Міжнародні літні філософські школи (1998-2001), що проводилися у форматі Відкритих літніх університетів Інституту відкритого суспільства (Будапешт).

 Їх слухачами стали близько 120 університетських викладачів з України, Росії, Молдови, Білорусі, Азербайджану. Курси читали провідні зарубіжні та вітчизняні вчені: К.-О. Апель, О. Гьофе, М. Лесаж, П. Лобьє, Е. Соловйов, М. Попович, В. Горський, Є. Бистрицький, А. Єрмоленко, В. Малахов, М. Култаєва, М. Ткачук, О. Білий та інші. Понад 20 випускників школи захистили докторські дисертації.

Школи дозволили підняти на новий якісний рівень комунікацію і наукову співпрацю філософської спільноти, сприяли опануванню нових філософських дисциплін і тематик, розвитку міжнародних контактів, становленню сучасних стандартів наукового життя в Україні.

Міждисциплінарні проекти

Усвідомлюючи, що інтелектуальна значущість філософії не обмежується її власною академічною цариною, УФФ прагне співробітничати з іншими організаціями гуманітарного профілю. Серед організацій, з якими УФФ здійснив різноманітні спільні проекти – Національна спілка кінематографістів України, Фулбрайтівське товариство в Україні, Національний художній музей, культурні представництва іноземних посольств та інші. Наймасштабнішим серед таких проектів став спільний проект з Національною спілкою кінематографістів України «Українські альтернативи» (2001-2005), в межах якого були проведені, зокрема, п’ять тематичних кінофестивалів.

Періодичні видання

 Наукові товариства при УФФ видають низку періодичних видань. Це: “Sententiae”, “Феноменологія”, “Філософсько-антропологічні студії”, “Український журнал російської філософії”, “Кантівські студії”. Через обмеженість ресурсів не вдається зберегти бажану періодичність цих видань, які здебільшого існують в режимі наукових альманахів. Поза тим, за час їх роботи філософська спільнота отримала десятки номерів, які стали суттєвою підтримкою традиції філософських досліджень в країні.

 Також УФФ тісно співпрацює з провідним академічним філософським часописом «Філософська думка», результатом чого стали, зокрема, спільні спецвипуски «Філософської думки» та «Sententiae».

Збірки наукових праць

 УФФ також видав або підтримував видання окремих збірок наукових праць, серед яких:

 Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації (2010), Концепція мультикультуралізму (2005), двотомник «Українське кіно» (2003), Виклик глобалізації (2002), Ідея правової держави (2001), Універсальні виміри української культури (2000), Вимога раціональності (1996) та інші.

Переклади

З 2002 р. УФФ видає серію перекладів «Сучасна гуманітарна бібліотека». За цей час видано понад 20 книжок провідних західних інтелектуалів, серед яких Ю. Габермас, К.-О. Апель, Е. Гіденс, Ч. Тейлор, П. Слотердайк, А . Турен та інші. З 2005 р. – серія «Філософські контакти: Україна-світ», в якій представлені твори західних інтелектуалів, які приїздили в Україну і мали дискусії з вітчизняними науковцями. Окрім того, видавалися в окремих збірках переклади творів таких авторів, як К. Касторіадіс, Е. Левінас, Р. Рорті, Р. Ціпеліус та інші.